Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Priser:

Alle priser på web sitet angives inkl. samtlige afgifter og skatter m.m. og er i danske kroner (DKK). Pris omfatter bestilte tur/transport + eventuelle tilvalg. Undtaget herfor er eventuelle havneafgifter. Reservationsgebyr udgør 25% af totalbeløb og kan ikke refunderes. Sejlads af indre Danske farvande er fritaget moms.

Firmakunder:

Faktura fremsendes som pdf-fil til rekvirent via mail.

Private kunder: Depositum skal indbetales straks efter reservation. Restbeløb kontant eller MobilePay til 41990 før sejlads.
 Indbetalt depositum returneres ved rettidig afbestilling.

Virksomheder kan betale via faktura, hvor beløbet skal overføres til vores bank (se bank oplysninger nedenfor) indenfor gyldig betalingsperiode der vil fremgå af den individuelle faktura.

Levering:

Sejlads afvikles iht. aftalegrundlaget i mail. Herunder afgangstid, mødested, varighed og destination.

Hvis der er noget der ikke stemmer overens med det bestilte, skal du omgående efter modtagelse af bekræftelse tage kontakt til Fireflyes.dk med henblik på at afhjælpe evt. fejl.

På dagen for selve sejladsen/arrangementet gælder:

Aftalt tid er afgangstidspunktet. Mødetid er minimum 15 min. før afgang på aftalt sted. Ved forsinket fremmøde, og i fald det er muligt / nødvendigt kan sejltiden forskydes ækvivalent med forsinkelsen mod betaling af ventetiden. Gældende takst for ventetid fremgår under priser. pr. påbegyndt halve time.

Fortrydelsesret:

Ifølge e-handelsloven er der normalt 14-dages fortrydelsesret ved handel via Internettet. Dette gælder dog ikke for transport jfr. Forbrugeraftaleloven § 9, stk. 2 og § 17, stk. 2. Det anbefales derfor at reservister hurtigst muligt tager kontakt til Fireflyes.dk via mail, såfremt det måtte blive nødvendigt at ændre eller annullere en booket tur.

Afbestillingsregler:

Indbetalt depositum returneres ved rettidig afbestilling.

Afbestilling eller nedjustering af sejltid/omfang skal ske med mindst 14 dages varsel før aftalt sejlads. Afbestilling/nedjustering skal ske skriftligt/via mail. Refundering af reservationsgebyr. Reservationsgebyr udgør 25% af totalbeløb.

Senere afbestilling/nedjustering kan ikke finde sted og reservation faktureres til fuld pris.

Udgår enkelte fartøjer under stor-arrangementer gives refusion iht. den af stor-arrangementets procentvise nedjustering og kun i forhold til prisen for det enkelte fartøj. Gennemføres stor-arrangement trods frafald, uden betydelig gene for rekvirent, sker refusion per kulance. For fireflyes.dk eventuelle formidling af omkostninger til tredje part i forbindelse med afvikling af arrangementer (f.eks. leje af land/vandareal, deposita, eksternt udstyr, mandskab, fartøjer, etc. etc.) gælder vort reservationsgebyr og tredje parts handelsbetingelser.

Force majeure:

Under forhold hvor bestilt sejlads umuliggøres af teknisk nedbrud, havari eller uvejr og derfor helt eller delvis må aflyses fra vores side, kan Fireflyes.dk ikke gøres ansvarlig for rekvirents evt. økonomiske tab.

Vigtigt:

Aftalt tid er afgangstidspunktet. Mødetid er minimum 15 min. før afgang på aftalt sted. Ved forsinket fremmøde og i fald det er muligt og eller nødvendigt kan sejltiden forskydes ækvivalent med forsinkelsen mod betaling af ventetiden. Takst for ventetid: DKK 900,- pr. påbegyndt halve time.

Billetter og gavekort kan ikke refunderes efter pladsreservation.

Reklamation:

Vi leverer serviceydelser og tager dette meget alvorligt. Hvis der mod al forventning skulle opstå et problem under en tur på et af vores fartøjer eller i forbindelse med andre ydelser købt gennem Fireflyes.dk, skal du straks orientere os eller en af vores samarbejdspartnere. Vi eller vores samarbejdspartnere vil omgående gøre en indsats for at løse problemet.

Ombord på vores fartøjer bør du altid henvende dig hos bådføreren, hvis noget i forbindelse med din sejlads med Fireflyes.dk ikke lever op til dine forventninger. Vores personale vil gøre, hvad de kan for at finde en løsning om bord og kompensere for oplevelser, der ikke har levet op til dine forventninger. På den måde har vi en mulighed for at håndterer problemet med det samme og, så vidt det er muligt, at finde en løsning til dig.

I tilfælde af, at et problem ikke kan løses ombord, og du har en klage over os, er du velkommen til at rette telefonisk eller skriftlig henvendelse til vores kundeservice. Vi beder dig kontakte os inden for rimelig tid efter, at du opdagede manglen, og senest 2 måneder fra den dato hvor tjenesteydelsen skulle have været udført. I modsat fald mister du retten til at klage over manglen.

Du kan sende din klage til vores kundeservice via mail: book@fireflyes.dk eller per telefon +45 22 54 21 00. Når du indsender en klage, skal du skrive dit bookingnummer samt dato og klokkeslæt for den pågældende tur. Samtidig skal du angive dine telefonnumre i dag og aftentimer således at vi har bedst mulighed for at undersøge sagen til bunds og give dig hurtigst mulig svar på din henvendelse.

Fortrolighedspolitik:

Fireflyes.dk forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Fireflyes.dk vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Fireflyes.dk vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse eller personlige data til nogen tredje part uden din forudgående tilladelse.

Vores konto oplysninger

Bank: Sparekassen Vendsyssel
Reg. nr. 9070 konto nr. 16 22 93 50 54
IBAN-kontonummer: DK0290701622935054
MobilePay: 41990